Actievoorwaarden

Actievoorwaarden Consumenten

 • De actie wordt georganiseerd door Jumbo Supermarkten B.V. (hierna: “Jumbo”), kijk op de regio pagina voor een overzicht van de deelnemende winkels.
 • Bij elke €10,- aan boodschappen ontvang je een gratis ‘Jumbo Sparen met Elkaar’ spaarpunt met daarop een actiecode.
 • Bovenstaand bedrag is exclusief (door de wet) uitgesloten productgroepen (tabak, slijterijartikelen, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding tot 1 jaar, beltegoedkaarten, vervoersbewijzen, waardebonnen, loten, postzegels, toegangskaarten), betaald en uit te keren statiegeld en eventuele servicekosten.
 • De actie geldt niet bij plaatsing van online boodschappen op Jumbo.com.
 • De actiecode(s) ontvang je in de deelnemende Jumbo supermarkten in de uitreikperiode. Kijk op jouw regio pagina voor de data van de uitreikperiode.
 • De actiecodes kunnen éénmalig worden geactiveerd via de actiewebsite www.jumbosparenmetelkaar.nl of via de Jumbo Sparen met Elkaar app. Deze app is te downloaden in de Google Play Store of IOS App Store.
 • Bij het éénmalig activeren van de actiecode kun je zelf kiezen aan welke deelnemende basisschool, vereniging of club je deze actiecode wilt toewijzen. De toegewezen actiecode zal worden geregistreerd op de naam van door jouw gekozen basisschool, vereniging of club.
 • Unieke codes kunnen uitsluitend digitaal worden geactiveerd. Kijk op de regio pagina tot wanneer deze codes kunnen worden geactiveerd. Indien je de vouchers met codes in een zogenaamde dropbox in de winkel of bij de school/vereniging/club deponeert, zorgt respectievelijk de winkel en de school/vereniging/club voor digitale activatie van de actiecodes bij de betreffende school/vereniging/club.
 • Na het sluiten van de inlevertermijn worden de geactiveerde actiecodes per regio geteld. Vervolgens worden per school/vereniging/club naar rato van het aantal geactiveerde actiecodes de waardecheques verdeeld voor de aankoop van artikelen. Het aanbod van de artikelen is door Jumbo in samenspraak met de deelnemende leveranciers specifiek voor deze campagne afgestemd. Kijk op de regio pagina voor de data van de inlevertermijn.
 • Jumbo behoudt zich het recht voor deze actie tussentijds te wijzigen of voortijdig te beëindigen. Jumbo raadt derhalve aan de website regelmatig te bekijken.
 • Als deelnemer ben je zelf verantwoordelijk voor de voucher en draag je het risico voor ongeoorloofd gebruik, bijv. verlies, diefstal en/of onbruikbaar raken van de voucher.
 • Jumbo is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de actie en de actiewebsite.
 • Jumbo accepteert uitsluitend originele vouchers en bij vermoeden van onrechtmatigheden behoudt Jumbo zich het recht voor acceptatie van vouchers te weigeren.
 • Mocht er sprake zijn van onrechtmatigheden dan behoudt Jumbo zich het recht voor aangifte te doen bij de politie.
 • Indien de deelnemer jonger is dan 18 jaar moet hij /zij de toestemming hebben gekregen van zijn / haar ouder(s) c.q. verzorger(s) om mee te kunnen doen aan de actie. Door deelname aan deze actie verklaart deelnemer daaraan te hebben voldaan.
 • Deelname aan deze actie is geheel voor eigen risico.
 • Door deel te nemen aan deze actie verklaar je kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze actievoorwaarden.
 • Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden.
 • Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.
 • Indien je vragen hebt over deze actie kun je contact opnemen met de Jumbo Sparen met Elkaar klantenservice:

 

Actievoorwaarden Scholen, Verenigingen en clubs

 • Deze actie wordt georganiseerd door Jumbo Supermarkten B.V. (hierna: “Jumbo”) bij deelnemende winkels. Kijk op de betreffende regio pagina voor een overzicht van de deelnemende winkels in jouw regio. De looptijd van de actie varieert per marktgebied. Informeer in de winkel naar de looptijd.
 • De aangesloten scholen, verenigingen en clubs zijn zorgvuldig geselecteerd door de Jumbo winkel in de regio. Er is hierbij gekeken naar met name de omvang, de locatie ten opzichte van een Jumbo supermarkt en de aansluiting van de scholen, verenigingen en clubs met de leveranciers die de artikelen en ander relevant materiaal aanbieden.
 • Het maximaal besteedbare budget wordt per plaats vastgesteld en vervolgens naar rato van het aantal geactiveerde punten onder de deelnemende scholen/verenigingen/clubs als waardecheque uitgekeerd.
 • Na uitreiking van de waardecheque ontvangt iedere deelnemer inloggegevens van een bestelaccount voor de webshop. Per deelnemende school/vereniging/club wordt de waarde van de cheque als tegoed gekoppeld aan het bestelaccount. Via het bestelaccount in de webshop kan het tegoed ingewisseld worden voor allerhande artikelen.
 • Het bedrag op de waardecheque is inclusief BTW.
 • De deelnemende scholen/verenigingen/clubs kunnen de waardecheque uitsluitend inwisselen voor artikelen uit het geselecteerde assortiment, bij de deelnemende leverancier(s) Heutink B.V., Kompan B.V. en Muta Sport B.V. Gedurende de actie kunnen/mogen deze leveranciers contact met jou opnemen.
 • De uitgereikte waardecheques en dito tegoed op het bestelaccount kan niet worden omgewisseld c.q. verzilverd tegen contant en/of giraal geld en is niet geldig in combinatie met andere acties en kortingen.
 • Enkele artikelen zijn enkel te bestellen met een bijbetaling door de school/vereniging/club.
 • De deelnemende scholen/verenigingen/clubs sluiten bij het bestellen van de producten een overeenkomst met Heutink B.V. en/of Kompan B.V. en/of Muta Sport B.V. en uitdrukkelijk niet met Jumbo. De orderafhandeling, levering, service, klachtenafhandeling, klantenservice, garantievoorwaarden en facturatie en incasso van bijbetalingen binnen deze actie worden derhalve rechtstreeks verzorgd door Heutink B.V. en/of Kompan B.V. en/of Muta Sport B.V.
  Jumbo is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die verband houdt met de bestelde producten.
 • Het toegekende budget en de bestelaccount is door de school/vereniging/club te gebruiken vanaf het moment van uitreiking waardecheque, totdat de webshop sluit, waarna het bestelaccount zal worden afgesloten en het resterende tegoed komt te vervallen. Kijk op de regio pagina voor de periode waarin de webshop actief is.
 • De school/vereniging/club mag het tegoed in meerdere bestellingen besteden.
 • Als deelnemende school/vereniging/club ben je zelf verantwoordelijk voor het beheer van jouw account, het zorgvuldig omgaan met het account, de inloggegevens en het zelfstandig doen van de bestellingen en contact onderhouden met de leveranciers.
 • Jumbo behoudt zich het recht voor deze actie en deze actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of voortijdig te beëindigen.
 • Jumbo behoudt zich het recht voor om de naam van de deelnemende school/verenigingen te gebruiken in actiecommunicatie en pr.
 • Persoonsgegevens en gegevens van de scholen/verenigingen/clubs, anders dan de naam en plaats van de school/vereniging/clubs, die bij deelname aan de actie worden ingevoerd zullen uitsluitend gebruikt worden voor de uitvoering van deze actie, ten behoeve van het benaderen van deelnemers om de actie te evalueren. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van deze actie.
 • Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden.
 • Indien je vragen hebt over deze actie kun je contact opnemen met de Jumbo Sparen met Elkaar klantenservice: